HUP adviseert kmo’s over de digitale toekomst

In het kader van de toegestane steun voor het MKB en ambachtelijke bedrijven in de modules “digitale marktontwikkeling” en “gedigitaliseerde bedrijfsprocessen” mag HUP financieringsaanvragen indienen en in aanmerking komende adviesdiensten verlenen.

Het Bondsministerie voor Economie en Energie (BMWi) ondersteunt het MKB en ambachtelijke bedrijven in het kader van de toenemende digitalisering. Bedrijven die voor financiering zijn goedgekeurd, worden begeleid bij hun digitale transformatie en kunnen gebruikmaken van welomschreven diensten die de BMWi tegen vaste financieringspercentages en in welomschreven perioden ondersteunt – van het zoeken naar individuele oplossingen voor onlinehandel, de digitalisering van het dagelijkse zakendoen tot de groeiende behoefte aan veiligheid in digitale netwerken.

De officiële brochure om te downloaden:

KMO’s en ambachtelijke bedrijven die minder dan 100 werknemers in dienst hebben (op basis van voltijdequivalenten), een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal hebben van ten hoogste 20 miljoen euro in het jaar vóór de sluiting van het contract, in aanmerking komen voor financiering op grond van de de minimis-verordening en hun zetel of bijkantoor in Duitsland hebben, komen in aanmerking.

HUP heeft de noodzakelijke voorwaarden voor go digital aangetoond, zoals technische expertise, economische stabiliteit, concurrentieneutraal advies en het voldoen aan of garanderen van kwaliteitsnormen in de modules “Digitale marktontwikkeling” en “Gedigitaliseerde bedrijfsprocessen” – zie ook de go digital consultant map van de BMWi. Naast de technische ondersteuning zorgt het HUP ook voor de aanvraag van financiering, de boekhouding en de rapportage.

Dit is hoe projectfinanciering in het financieringsprogramma werkt
Als erkend adviesbureau in het go-digital-financieringsprogramma bereiken HUP en een geïnteresseerd bedrijf overeenstemming over een potentieel financieringsproject. Indien overeenstemming wordt bereikt over het aanvragen van projectfinanciering, wordt een consultancycontract in de vorm van een formulier ingevuld met de gezamenlijk gedefinieerde consulting- en implementatiediensten (projectplan), het aantal consultdagen, het honorarium en de eigen bijdrage. Het HUP dient de financieringsaanvraag in, die pas van kracht wordt na ontvangst van het financieringsbesluit.
De looptijd van het project bedraagt maximaal zes maanden, waarna het HUP een factuur voor de eigen bijdrage en een bewijs van gebruik zal uitreiken.

Zodra het bewijs van gebruik is gecontroleerd, wordt de subsidie uitbetaald aan het adviesbureau en krijgt de gesubsidieerde KMO een overeenkomstig de-minimiscertificaat.

Uw persoonlijke contactpersoon bij HUP
Karin Pollak is als contactpersoon bij de HUP beschikbaar voor geïnteresseerde KMO’s en ambachtelijke bedrijven op +49 531 28181902 en kpo@hup.de

Meer informatie en officiële website
Meer informatie over het go-digital-financieringsprogramma is beschikbaar op www.bmwi-go-digital.de.

De officiële brochure, die u hiernaast ook kunt downloaden, is te vinden op:

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Downloads/Unterlagen-go-digital/go-digital_flyer.html

Bent u geïnteresseerd in een consult? – Schrijf ons!

Phone:
+49 531-28181-0

E-Mail:
info@hup.de

Am Alten Bahnhof 4B,
D-38122 Braunschweig

Contact opnemen
Translate »