Customer Scrumbles

Samen ontwikkelen

HUP heeft moderne ontwikkelingsscenario’s opgesteld met scrumbles van klanten

Een van de USP’s van HUP is de bundeling van competenties voor innovatieve oplossingen. Daarom nodigen wij onze klanten uit om hun eisen en ervaringen op het gebied van softwareontwikkeling rechtstreeks met ons team te bespreken in workshops en pre- en postontwikkelingssessies. De resultaten van de zogenaamde customer scrumbles, een efficiënt netwerkidee dat door HUP op basis van het Scrum framework verder is ontwikkeld, wijzen de weg voor de digitale transformatie en strategie van alle deelnemers: meer innovatie, praktische relevantie, toekomstbestendigheid, mobiliteit, platformonafhankelijkheid – over systemen en uitgeverijen heen.

In het geval van HUP-portaaloplossingen en uitgebreide wijzigingen van bestaande systemen kunnen de eisen en de daaruit voortvloeiende nieuwe functionaliteiten worden gedefinieerd, de user stories gezamenlijk worden vastgesteld en door het HUP-ontwikkelteam worden uitgevoerd. Alle klanten en wij profiteren van een verhoging van de productiviteit, de ontwikkelingssnelheid en de transparantie.

Klantenscrumbles vinden maandelijks plaats als face-to-face vergaderingen of in een videoconferentie. De persoonlijke bijeenkomsten worden afwisselend georganiseerd door HUP, meestal bij HOLM in Frankfurt, en een van de deelnemende klanten. De tussentijdse resultaten worden regelmatig geëvalueerd, indien nodig bijgewerkt en besproken. Zo kunnen alle deelnemers de voortgang volgen en zo nodig verder afstemmen. Aan het eind van een klantenscrum is het resultaat een toekomstbestendig, perfect totaalproduct.

Nieuwe programmaversies – gratis voor onderhoudsklanten
In de regel ontwikkelt HUP eenmaal per jaar nieuwe programmaversies, waarvan de softwarelicenties kosteloos ter beschikking worden gesteld van de klanten die onderhoud verrichten. Ondersteuning voor de installatie van nieuwe softwareversies wordt afzonderlijk aangeboden.

Voortdurende aanpassingen voor juridische veranderingen
Klanten van HUP zijn altijd up-to-date: HUP past onderhouden programma’s aan veranderende wettelijke of technische normen aan binnen een redelijke termijn tijdens de contractperiode en de garantieperiode. Dit geldt ook voor de onderhouden programma’s, waarvoor de respectieve gemeenschappelijke versies van de vereiste softwareomgeving (besturingssysteem en voor de contractuele functie vereiste programma’s) zijn geïntegreerd.

Momenteel lopen HUP klantenscrumbles

  • PS.Content Customer Scrumble
  • comet ePA
  • PS.Paradise (binnenkort)

Schrijf ons als u wilt deelnemen aan een scrumble voor klanten!

Verlagssoftware – Redaktionssystem – CMS – Lohnbüro – Auslagerung – Lohnservice – Lohn Outsourcing – Lohnsoftware – comet – comet PA – HUP Podcast – Buchhaltungssoftware – Consulting – HUP – Software – Verlagssysteme für Tageszeitungen Anzeigenblätter und Magazine – Corporate Media – Corporate Publishing – Aboverwaltung – Beilagenoptimierung – Ausbildung – Braunschweig – Coswing – Leipzig – Mainz

Phone:
+49 531-28181-0

E-Mail:
info@hup.de

Am Alten Bahnhof 4B,
D-38122 Braunschweig

Contact opnemen