Interview met HOLM-directeur Michael Kadow, directeur van HOLM
11. oktober 2019
HUP-deskundigendag – Evaluatie van een geslaagd evenement
23. oktober 2019

Uit het tijdschrift van het Congres 2019

“Werk 4,0” – tussen omzetdruk en evenwicht tussen werk en privéleven

Een interview met Arno Nix, CEO van HUP AG, over softwareoplossingen als technische basis voor het werk 4.0

Beste Mr Nix, heb je vandaag gehuild?
Arno Nix: Um, waarom zou ik?

Werk 4.0 mag dan een kwestie van bedrijfscultuur zijn, maar de daarmee gepaard gaande toename van de vraag naar digitalisering van werkprocessen moet u met tranen van vreugde tegemoet treden.
Oh, nou, laat ik het zo zeggen: We huilen in ieder geval niet na de oude tijd, ook al voldoet de investeringsbereidheid van bedrijven nog niet aan de groeiende vraag naar moderne software.

Hoe zal het bedrijf er uitzien voor softwareontwikkelaars? Blijkt werk 4.0 een impulsgever te zijn?
Ik denk het wel, ook al wordt de softwarebusiness steeds kleiner, individueler en – wat in principe goed is – steeds meer op de behoeften gericht. We hebben ons snel aangepast aan de trends en hebben gelukkig een uitstekende softwareportfolio als belangrijke basis voor de komende jaren. Op productniveau is work 4.0 een perfecte procesuitbreiding, bijvoorbeeld voor onze portaloplossingen. In redactie, boekhouding, marketing, verkoop en logistiek kunnen wij oplossingen bieden die de steeds veeleisender wordende flexibele werktijdmodellen duurzaam positief ondersteunen. En daarmee de verbinding met de werkgever met alle positieve effecten, die er ook economisch mee verbonden zijn. Oplossingen om werk 4.0 een solide basis te geven zijn PS.Content, PS.Delivery, de Newsreader-APPP, het elektronische personeelsbestand ePA en ons gloednieuwe PS CallCenter. Allemaal zijn ze toevallig van ons bedrijf. Ergo: Het is de moeite waard om nu te investeren in de optimale software, die is ontwikkeld met behulp van agile methoden om zich aan te passen aan verdere marktveranderingen en – zeer belangrijk – om zich te kunnen handhaven tijdens de War for Talents.

Tijdens het werken aan 4.0 interviews werd de Buzzword KI herhaaldelijk gedropt. U bent de Chief Technology Officer van HUP AG: juich nu alstublieft toe!
Ik moet je teleurstellen. AI is de toekomst, maar die wordt in ieder geval niet door ons ontwikkeld en ik denk niet door onze concurrenten. Natuurlijk, onze producten zijn, ik noem ze gewoon KI-geschikt. Dit betekent dat we gebruik maken van de technologie en kaders en dat we ook AI beschikbaar kunnen stellen. Maar in pure ontwikkeling is AI als onafhankelijk product voor ons geen potentieel. Dat moeten we overlaten aan bedrijven als IBM, Apple en onderzoeksinstellingen met alle voor- en nadelen, omdat we de financiële mogelijkheden en de middelen missen.

KI speelt echter een steeds grotere rol bij veel uitgevers….
…wat onbetwistbaar is. Maar de hele zaak staat nog in de kinderschoenen.

In welke mate zal AI in de nabije toekomst het werk en de werkplek bepalen?
Het woord “bepalen” is te onbezonnen geformuleerd voor mij. AI is logisch, maar op korte termijn zie ik geen breed potentieel. Naar mijn mening zijn uitgevers nog niet in staat om de resultaten van AI-processen op een geldige manier te analyseren. Dit is helemaal niet bedoeld om slecht te zijn. AI veronderstelt simpelweg dat er een zeer grote hoeveelheid input beschikbaar moet zijn voor een relevante data-analyse. Anders is het meer dan moeilijk om patronen te ontwikkelen. Gezamenlijke optredens in sociale mediakanalen zouden bijvoorbeeld een cumulatieve oplossing zijn om er lering uit te trekken voor de industrie. Maar dat zou betekenen dat we ons openstellen. Mijn indruk is dat, ondanks de vele gesprekken tussen uitgevers, veel uitgevers nog steeds op hun eigen eiland zitten. We proberen de dialoog en de gezamenlijke samensmelting van expertise met onze klant te bevorderen Scrumbles, wat er ook beter lukt. Stakeholderintegratie is hier een centraal onderdeel van.

Wat gebeurt er bij een klant van het Scrumble-merk HUP AG?
In de eerste plaats kunnen we beweren dat we moderne ontwikkelingsscenario’s voor Scrumbles van onze klanten hebben opgesteld. Nog voor de hele mind-set discussie, die uitmondde in werk 4.0, waren we ons ervan bewust dat met name de ontwikkelaars niet alleen reactief konden zijn. De oplossing, die de complexiteit van verwachtingen, systeemafhankelijkheden, individuele eisen en praktijkervaring beheerst en echte verbetering in het dagelijkse werk brengt, kan alleen worden bereikt door het bundelen van competenties. Daarom nodigen wij onze klanten, die dan ook concurrenten aan tafel zijn, uit om hun softwareontwikkelingsbehoeften direct met ons team te matchen, zowel in workshops als bij de voorbereiding en nabewerking. Het efficiënte netwerkidee, gebaseerd op de methodologie en aanpak van Scrum, is wat wij klantenscrumbles noemen. Onze ontwikkelingsteams implementeren de gezamenlijk gedefinieerde gebruikersverhalen op productniveau.

Het onderwerp vertrouwen speelt een belangrijke rol in Work 4.0. En nu vertrouwen alle concurrenten en klanten in de uitgeverij- en software-industrie elkaar. Is er nog steeds hoop voor de mensheid?
Een positieve basishouding kan al uit de mode zijn geraakt. Er is een belangrijke zin die de richting bepaalt: De bereidheid om te delen, zodat anderen kunnen leren. Dit is precies wat alle deelnemers aan Scrumble-klanten ter harte nemen en de resultaten zijn toonaangevend. Alle klanten en wij profiteren van een verhoging van de productiviteit, ontwikkelingssnelheid en transparantie.

Betekent dat iets concreets?
Meer praktische relevantie, mobiliteit, platformonafhankelijkheid en systeem- en publicatieoverschrijdend werken. Om bij het hoofdthema van dit magazine te blijven, is dit ook de technische basis voor een succesvolle 4.0-implementatie – zoals reeds vermeld, naast de grote uitdagingen op het gebied van het veranderen van de bedrijfscultuur. Daarom is Werk 4.0 in eerste instantie geen kwestie van technische innovatie.

Het klinkt al een beetje als een oproep tot het indienen van sollicitaties, Mr. Nix!
En dat zou ook zo moeten zijn. Beste klanten, marktspelers, start-ups, uitgevers, neem contact met ons op en maak deel uit van het geheel. Uw medewerkers en u als beslissers zijn van harte uitgenodigd. Dit betaalt ook het werk 4,0: Het ontwikkelen en duurzaam verhogen van waarden in agile teams. De tussentijdse resultaten van de persoonlijke ontmoetingen worden regelmatig geëvalueerd, indien nodig bijgewerkt en besproken. Op deze manier kunnen alle deelnemers de voortgang volgen en verder verfijnen. Aan het eind van een klant staat Scrumbles voor een toekomstbestendig totaalproduct. Op dit moment worden er scrumbles uitgevoerd voor onze producten PS.Content, PS.Delivery, PS.CRM, de elektronische personeelskomeet ePA en Unity. Hier werken we samen met onze concurrent alfa Media, die onze abonnements- & verkoopoplossingen aanbeveelt aan haar klanten.

Tot slot de vraag hoe HUP AG het onderwerp Work 4.0 intern implementeert? Met een totaal van zes locaties is dit zeker een centrale uitdaging.
Wij zitten zelf midden in het proces van onrust en ontwikkelen de Flex Office voortdurend verder voor ons. Bijna de helft van onze medewerkers werkt nu van huis uit of werkt in ieder geval niet meer op het klassieke HUP-kantoor. We moeten allemaal leren en heroverwegen, in teamverband werken, moediger worden en ons vooral onderscheiden van onze concurrenten door service.

Mr. Nix, bedankt voor het interview.

Phone:
+49 531-28181-0

E-Mail:
info@hup.de

Am Alten Bahnhof 4B,
D-38122 Braunschweig

Contact opnemen