Een leven zonder my-buddy-app: Mogelijk, maar vol risico’s …
3. juni 2019
HUP Tip Bundesliga Tip spel begint nieuw seizoen
20. augustus 2019

“Toegevoegde waarde voor de klant – op alle niveaus”

alfa Media integreert de abonnements- en distributieoplossing van HUP AG al ongeveer een jaar lang in haar eigen product- en leveringsportfolio. Jens Emmerich, CEO alfa Media, en HUP bestuurslid Dirk Westenberger over de volgende stappen en wat de integratie van de meest geavanceerde oplossingen van beide marktdrivers de klanten echt zal opleveren.

Een jaar van strategische samenwerking. Heb je de juiste keuze gemaakt?
Jens Emmerich: alfa Media biedt haar klanten van oudsher al een distributiesysteem aan, maar het onze was niet langer state-of-the-art. Omdat er meer vraag is naar een geïntegreerd distributiesysteem, waren we op zoek naar een partner om ook op dit gebied een optimale opzet te kunnen blijven bieden. Na zorgvuldige afweging en producttesten werd gekozen voor het geavanceerde en flexibele systeem van HUP AG….

… en?
Jens Emmerich: Veel van onze klanten zijn zeer tevreden dat wij hen een duidelijk advies kunnen geven. De belangstelling is er, maar zoals u weet, zijn de besluitvormingsprocessen in onze sector wat langer. Daarom moeten HUP AG en wij geduld hebben. De intensiteit van de discussies tot nu toe geeft ons echter reden om optimistisch te zijn.

Dirk Westenberger: Wij van de kant van HUP AG zijn blij met de reactie en er is geen reden om laag gestapeld te zijn. Met de Siegener Zeitung hebben we onze eerste gezamenlijke klant in 2018 al gewonnen en de volgende staan al aan de start. De combinatie van HUP en alfa ontmoet aandachtige luisteraars. Bovendien overtuigen de prestaties van onze producten en de hoge mate van integratie in en voor de toekomst.

Waar ziet u de grootste voordelen van deze samenwerking vanuit het oogpunt van de klant?
Jens Emmerich: Allereerst zijn dit zachte factoren. De chemie tussen ons is goed. Alfa en HUP – dat werkt gewoon, op menselijk en professioneel niveau. Klanten hebben grote voordelen en toegevoegde waarde op alle niveaus als gevolg van de fusie van onze systemen. Daarnaast hebben sommige van onze medewerkers al in beide bedrijven gewerkt en zo een zeer goede verstandhouding ontwikkeld.

Dirk Westenberger: “Dankzij de intensieve en open uitwisseling van informatie in het kader van een dergelijke samenwerking kunnen wij onze klanten het beste product voor hen leveren. Het klinkt misschien eenvoudig en uiteindelijk is het dat ook. De mensen die een gezamenlijk project voortstuwen, hun kennis en wederzijds vertrouwen zijn de sleutel tot succes.

Jens Emmerich: Juist. Op deze manier kunnen we de 360 graden service bieden waar veel mensen over praten, maar in de praktijk niet op de weg komen.

U wilt concreet zijn….
Jens Emmerich: Er zijn zoveel voorbeelden, ik zal er een uitzoeken: Als een klant een advertentie in ons online advertentie-acceptatiesysteem plaatst, kan hij of zij tegelijkertijd een proefabonnement krijgen, zodat hij of zij het up-sale-potentieel in één stap kan benutten, waardoor de klanttevredenheid toeneemt en extra inkomsten worden gegenereerd. We gebruiken deze kleine maar subtiele extra workflows voor onze publicatieklanten. Uiteindelijk zijn deze ook de sleutel tot succes.

alfa Media en HUP AG zijn twee concurrenten die samenwerken op deelgebieden van hun kernactiviteiten. Maar dat is nu niet altijd eenvoudig, of wel?
Dirk Westenberger: De keuze voor een goede samenwerking en dus de combinatie van de beste troeven uit verschillende werelden zal de overhand krijgen. De automobielindustrie, zelfs de uitgeverijen, wijzen ons de weg. Leveringstakken worden gedeeld, software wordt gezamenlijk gebruikt – en het einde is niet in zicht. Dit is een goede zaak omdat het de kwaliteit garandeert. Het is belangrijk voor HUP AG om een partner te zijn in dit veranderingsproces, een centraal aanspreekpunt voor elke uitgeverij en elk bedrijf dat op zoek is naar een oplossing in het kader van de digitalisering.

Jens Emmerich: “Ik ben ervan overtuigd dat de vorm van het samen vinden van oplossingen in de toekomst steeds meer gebruikt en noodzakelijk zal worden. Het doel moet zijn om de optimale oplossing te vinden voor alle marktpartijen, in de eerste plaats natuurlijk voor klanten. Niemand heeft de kracht om deze ontwikkelingsstappen op eigen kracht tijdig op gang te brengen.

Dirk Westenberger: alfa Media en HUP AG hebben goede ervaringen met samenwerking en kennisuitwisseling. En HUP brengt de industrie nu al samen in de HUP Customer Scrumbles, waar de competentie van alle marktpartijen aan één tafel operationeel samenkomt.

Leidt dit conflict niet tot het verlies van de focus of positionering waar HUP AG en alfa Media voor staan?
Jens Emmerich: De klanten hebben een goed gevoel voor de kracht en expertise van een dienstverlener. HUP AG is sterk in verkoop en logistiek, en alfa staat aan de spits van het advertentiesysteem. In de praktijk zullen er op dit moment geen problemen zijn.

Dirk Westenberger: In het kader van een goed partnerschap en een adviesmandaat naar klanten toe, is het eerlijk en duidelijk gedefinieerd dat klanten die het misschien beter doen met de partner ook daar worden doorverwezen.

Wat zijn de volgende stappen? Verliefd, verloofd, getrouwd?
Dirk Westenberger: Nu langzaam met de geruchtenformatie. Maar we hebben eigenlijk veel op ons bord. Dit omvat in eerste instantie de permanente ontwikkeling van een sterk geïntegreerde interface tussen de twee systeemwerelden. Daartoe hebben we de UNITY Scrumble gelanceerd, waarin klanten met ons vergaderen en bepalen waar de integratie het beste operationeel kan worden uitgevoerd. Zo ontstaat in principe een systeem.

Wat zijn volgens u de grote trends in de mediawereld?
Jens Emmerich: Er is nog steeds veel behoefte aan digitalisering. Daarnaast kan AI (kunstmatige intelligentie) ons een ongelooflijke impuls geven aan alle bedrijven die actief zijn in de mediawereld. We hebben al verschillende producten getest. Zo is er een geautomatiseerde opmaakmachine met AI, die bedoeld is om onze redacteur te versterken, zodat hij het zetwerk kan doen en ook inhoud kan creëren. De AI copywriters zullen ons vergezellen naar (de) toekomst. Niet iedereen hoort dat graag. Hoe dan ook, het potentieel is enorm.

Dirk Westenberger: Voor mij zijn er ook twee belangrijke gebieden die de sector vooruit stuwen: verdere gekwalificeerde contentmarketing voor de steeds hybrideer wordende klant en alles wat er de laatste tijd gebeurt op het gebied van verkoop/logistiek. Hier kunnen mediahuizen ofwel verloren terrein goedmaken of zelfs land winnen.

Mr. Emmerich, Mr. Westenberger, hartelijk dank voor het interview.

Phone:
+49 531-28181-0

E-Mail:
info@hup.de

Am Alten Bahnhof 4B,
D-38122 Braunschweig

Contact opnemen